Latest Past Arrangementer

Anhuker, stropping og signalgivning

Dersom du skal arbeide med løfteredskap er det et krav at du har: G11 Stroppekurs og kompetanse på sikkerhet i like stor grad som du har […]

1990nok

Arbeid i høyden / Fallsikringskurs

Hovedhensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt klassifiseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr. […]

1890nok

Lift og Personløfterkurs

Vi tilbyr lift og personløfterkurs. Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og […]

1990nok